Aanpassingen

Aanpassingen - ARAG

Aanpassingen 2022 ARAG

November 2021


Indexering en premieverhoging zakelijke- en particuliere producten 2022
ARAG heeft haar gevolmachtigde agenten bericht, dat vanaf verlengingsmaand januari 2022 de premies voor alle particuliere en zakelijke producten worden geindexeerd op basis van de Dienstenprijsindex Rechtskundige Diensten. "Brainport" volmachtbedrijf als gevolmachtigde van ARAG moet haar beleid volgen en voert de indexeringen door. De aanpassingen zijn een algemene portefeuille maatregel en géén maatregel op klant- of polisniveau.

Premieverhoging incl indexatie

Verzekeringen Indexering Bijzonderheden
Alle branches 2,3% ARAG verhoogt de premie met een jaarlijkse inflatieaanpassing.

Aanpassingen 2021 ARAG

November 2020


Indexering en premieverhoging zakelijke- en particuliere producten 2021
ARAG heeft haar gevolmachtigde agenten bericht, dat vanaf verlengingsmaand januari 2021 de premies voor alle particuliere en zakelijke producten worden geindexeerd op basis van CBS-indexatie. Daarnaast voert ARAG in verband met de toenemende kosten van juridische dienstverlening als gevolg van het coronavirus een verhoging van de premie door. "Brainport" volmachtbedrijf gaat deze aanpassingen op uw rechtsbijstandverzekering doorvoeren.

Premieverhoging incl indexatie

ARAG Flex producten 10%
ARAG particuliere producten 3,5%
ARAG zakelijke producten 2,8%
ARAG ProRechtCombinatie (Para) medisch 3,3%

Aanpassingen 2020 ARAG

Oktober 2019


Indexering en/of premieverhoging particuliere en zakelijke producten
ARAG heeft haar gevolmachtigde agenten bericht, dat vanaf verlengingsmaand januari 2020 de jaarlijkse indexering en een verhoging van de premie moet worden doorgevoerd. 'Brainport' Volmachtbedrijf gaat deze aanpassingen op uw rechtsbijstandverzekering doorvoeren.

Daarnaast voert ARAG een aantal aanpassingen door in haar polisvoorwaarden ter verduidelijking van de dekking. De nieuwe polisvoorwaarden gelden voor nieuwe verzekeringen per 1 januari 2020. Lopende verzekeringen worden aangepast per eerstvolgende verlengingsdatum in 2020.

Indexering & premieverhoging
De premies voor alle particuliere en zakelijke producten worden geïndexeerd op basis van CBS-indexatie. Daarnaast voert ARAG in verband met toenemende kosten van juridische dienstverlening een premieverhoging door.

Voor particuliere rechtsbijstand betekent dat de premies met 4,5% worden verhoogd (en dit is inclusief 2,5% indexering). De premies van zakelijke verzekeringen worden geïndexeerd met 2,2%. De premie van ARAG ProRechtCombinatie® Agrarisch wordt inclusief indexering met 15% verhoogd. Voor maatwerkproducten worden de premies verhoogd met dezelfde percentages als hiervoor is genoemd.

Aanpassingen 2019 ARAG

6 december 2018


Indexering en premieverhoging zakelijke- en particuliere producten 2019

ARAG heeft haar gevolmachtigde agenten bericht, dat vanaf verlengingsmaand januari 2019 de jaarlijkse indexering en een verhoging van de premie moet worden doorgevoerd. 'Brainport' Volmachtbedrijf gaat deze aanpassingen op uw rechtsbijstandverzekering doorvoeren.

Reden premieverhoging

De premies voor alle particuliere en zakelijke producten worden geïndexeerd op basis van CBS-indexatie. Daarnaast is ARAG in verband met de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening genoodzaakt haar premies te verhogen.

Premieverhoging (inclusief indexering)

Zakelijke producten + 5%
Particuliere producten + 5%

Aanpassingen 2018 ARAG

21 december 2017


Indexering en premieverhoging zakelijke- en particuliere producten 2018

ARAG heeft haar gevolmachtigde agenten bericht, dat vanaf verlengingsmaand januari 2018 de jaarlijkse indexering en een verhoging van de premie moet worden doorgevoerd. 'Brainport' Volmachtbedrijf gaat deze aanpassingen op uw rechtsbijstandverzekering doorvoeren.

Reden premieverhoging

Door toename van de kostenontwikkeling van juridische dienstverlening mede door de vrije advocaatkeuze sinds 2016.

Indexering

Zakelijke producten + 1,4% volgens de CBS loonindex
Particuliere producten + 1,3 % volgens de CBS consumentenprijsindex


Premieverhoging

Zakelijke producten + 3,4%
Particuliere producten + 3,5% (m.u.v. Flexpolis)
Particuliere Flexpolis + 8,7%

Aanpassingen - Avéro-Achmea

Aanpassingen 2022 Avero-Achmea

November 2021


Indexering en premieverhoging zakelijke- en particuliere producten 2022
Avéro-Achmea haar gevolmachtigde agenten bericht, dat zij met ingang van 1 januari 2022 de premies van haar zakelijke schadeverzekeringen gaat indexeren. "Brainport" volmachtbedrijf als gevolmachtigde van Avéro-Achmea moet haar beleid volgen en voert de indexeringen ook door. Daarnaast voert Avéro-Achmea een aantal aanpassingen door in haar polisvoorwaarden. De nieuwe polisvoorwaarden gelden voor lopende verzekeringen vanaf verlengingsmaand januari 2022 en voor nieuwe verzekering per 1-1-2022. De aanpassingen zijn een algemene portefeuille maatregel en géén maatregel op klant- of polisniveau.

Premieverhoging incl indexatie

Verzekeringen Indexering Bijzonderheden
Alle branches 1,4% Avero-Achmea verhoogt de premie met een jaarlijkse inflatie-aanpassing

Aanpassingen 2021 Avero-Achmea

November 2020


Indexering en premieverhoging zakelijke- en particuliere producten 2021
Avéro-Achmea haar gevolmachtigde agenten bericht, dat zij met ingang van 1 januari 2021 de premies van zakelijke motorrijtuigenverzekeringen gaat verhogen.

"Brainport" volmachtbedrijf als gevolmachtigde agent van Avéro-Achmea moet haar beleid volgen en voert de premieverhoging ook door. De premieverhoging is een algemene portefeuille maatregel en geen maatregel op klant- of polisniveau.

Daarnaast voert Avéro-Achmea een aantal aanpassingen door in haar polisvoorwaarden. De nieuwe polisvoorwaarden gelden voor nieuwe verzekeringen per 1 januari 2021. Lopende verzekeringen worden aangepast per eerstvolgende verlengingsdatum in 2021.

Premieverhoging

Zakelijke personenauto

bruto WA 2,5%

bruto (beperkt) casco 2,5%

De schadevergoedingen stijgen door letsel- en vermogensschade na een ongeval. En door de wet die vergoeding van affectieschade regelt.
Zakelijke bestelauto bruto WA 5%  
Zakelijke vrachtauto bruto WA 10%  

Aanpassingen 2019 Avéro Achmea

18 juni 2019


Aanpassingen particuliere schadeverzekeringen per 1-7-2019

Avéro Achmea heeft haar gevolmachtigde agenten bericht, dat vanaf verlengingsmaand juli 2019 voor de branches woonhuis en motorrijtuigen een aantal aanpassingen moet worden doorgevoerd. "Brainport" volmachtbedrijf gaat deze aanpassingen op uw pakket doorvoeren.


Aanpassingen

 • De premie voor woonhuizen wordt met 15% verhoogd.
 • De WA-premie voor bromfietsen wordt met 10% verhoogd (van toepassing voor bromfietsen

  met een ingangsdatum verzekering vóór 01-04-2018)

 • De premie voor de dekking bonusbescherming wordt verhoogd met €28,75.
 • De premie voor (toer)caravans en vouwwagens wordt met 15% verhoogd.
 • Voor (toer)caravans wordt het eigen risico voor (beperkte)cascoschades verhoogd

  naar €135,= per gebeurtenis.

Reden premieverhoging

De belangrijkste reden voor de premieverhogingen zijn de grotere schadelast door storm- en waterschaden. Ook stijging van de kosten voor herstelwerkzaamheden zoals materiaal- en loonkosten.

Aanpassingen 2018 Avéro Achmea

2 juli 2018


Aanpassing particuliere schadeverzekering per 1-7-2018

Avéro Achmea heeft haar gevolmachtigde agenten bericht, dat vanaf verlengingsmaand juli 2018 voor de branche motorrijtuigen een aantal aanpassingen moet worden doorgevoerd. "Brainport" volmachtbedrijf gaat deze aanpassingen op uw pakket doorvoeren.

Reden premieverhoging

De afgelopen jaren is de schadelast in de branche motorrijtuigen opnieuw gestegen. De belangrijkste redenen van de hoge schadelast zijn:

 • De kosten van schadeherstel aan auto's met nieuwe technologieën zijn hoger dan gemiddeld.
 • Het aantal verkeersongelukken en zwaargewonden neemt sterk toe. De hoogte van de uitkeringen en kosten bij letselschades stijgen.

Aanpassingen

 • De (bruto)WA-premie voor personenauto's, kampeerauto's, motoren en bromfietsen wordt met 15% verhoogd.
 • De premie voor de dekking bonusbescherming wordt verhoogd met €28,75.
 • Voor personenauto's wordt de clausule "Jeugd eigen risico" van toepassing. Indien schade veroorzaakt door een jeugdige bestuurder (< 24 jaar) geldt een verhoogd eigen risico voor WA en cascoschades. Maar alleen als in de premiestelling géén rekening is gehouden met de leeftijd van de bestuurder.
 • Voor motoren, bromfietsen en caravans wordt het eigen risco voor (beperkte) cascoschades verhoogd naar € 135,= per gebeurtenis.
 • Voor bromfietsen vervalt het product schadeverzekering voor opzittenden. De dekking wordt gewijzigd in een ongevallen opzittendenverzekering.

Aanpassingen - Nationale-Nederlanden

Aanpassingen 2022 Nationale-Nederlanden

November 2021


Indexering en premieverhoging zakelijke- en particuliere producten 2022
Nationale-Nederlanden heeft haar gevolmachtigde agenten bericht, dat zij met ingang van 1 januari 2022 de premies en voorwaarden van het Zekerheidspakket, de premies van het pakket Zekerheid op Maat, de premies van het Zekerheidscombinatie Bedrijvenpakket en de premies van losse verzekeringen gaat aanpassen.

"Brainport" volmachtbedrijf als gevolmachtigde agent van Nationale-Nederlanden moet haar beleid volgen en voert de aanpassingen ook door. De aanpassingen zijn een algemene portefeuille maatregel en geen maatregel op klant- of polisniveau.

Voor verzekeringen in het Zekerheidspakket en het pakket Zekerheid op Maat gelden de volgende aanpassingen:

Premieverhoging

Verzekering Indexering Bijzonderheden
Alle branches 2%

Nationale-Nederlanden verhoogt de premie met een jaarlijkse inflatieaanpassing.

De algemene voorwaarden van het Zekerheidspakket zijn vernieuwd. De tekst is verbeterd op een aantal punten. Géén verandering verzekeringsdekking.

Voor verzekeringen in de Zekerheidscombinatie Bedrijven en losse verzekeringen gelden de volgende aanpassingen:

Verzekering Indexering Bijzonderheden
Gebouwen / huurdersbelang / inventaris / goederen / bedrijfsschade / transport / aansprakelijkheid / varia en overige branches 4% De bedragen van schadevergoeding stijgen door meer schaden als gevolg van grote bedrijfsbranden en extreme weersomstandigheden vooral storm, hagel en extreme regenbuien
Zakelijke motorrijtuigen

bruto 5% voor WA

bruto 5% voor beperkt casco

bruto 5% voor casco

De schadevergoedingen stijgen door letsel-en materiële schaden. En door de wet die vergoeding van affectieschade regelt.

Aanpassingen 2021 Nationale-Nederlanden

November 2020


Indexering en premieverhoging zakelijke- en particuliere producten 2021
Nationale-Nederlanden heeft haar gevolmachtigde agenten bericht, dat zij met ingang van 1 januari 2021 de premies van een aantal zakelijke verzekeringen binnen een bedrijvenpakket en losse verzekeringen gaat verhogen.

"Brainport" volmachtbedrijf als gevolmachtigde agent van Nationale-Nederlanden moet haar beleid volgen en voert de premieverhoging ook door. De premieverhoging is een algemene portefeuille maatregel en geen maatregel op klant- of polisniveau.

Voor verzekeringen in het Zekerheidspakket gelden de volgende aanpassingen:

Premieverhoging

Zakelijke personen- en bestelauto bruto maximaal 10% Nationale-Nederlanden vernieuwt haar tarief voor zakelijke personen- en bestelauto. De gevolgen van deze wijziging verschillen per klant. De premies blijven voor bestaande verzekeringen zoveel mogelijk gelijk.
Alle branches 1% Nationale-Nederlanden verhoogt de premie met een jaarlijkse inflatie-aanpassing

Voor verzekeringen in de Zekerheidscombinatie Bedrijven en losse verzekeringen gelden de volgende aanpassingen:

Gebouwen / huurdersbelang / inventaris / goederen / bedrijfsschade 3% De bedragen van schadevergoeding stijgen door meer schaden als gevolg van grote bedrijfsbranden en extreme weersomstandigheden, vooral storm, hagel en extreme regenbuien.
Zakelijke motorrijtuigen bruto 4% voor WA

bruto 4% voor beperkt casco

bruto 4% voor casco

De schadevergoedingen stijgen door letsel- en materiële schaden. En door de wet die vergoeding van affectieschade regelt.
Alle overige branches 1% Nationale-Nederlanden verhoogt de premie met een jaarlijkse inflatie-aanpassing

Aanpassingen 2020 Nationale-Nederlanden

Oktober 2019


Nationale-Nederlanden heeft haar gevolmachtigde agenten bericht, dat zij met ingang van 1 januari 2020 de premies van een aantal zakelijke verzekeringen binnen een bedrijvenpakket en losse verzekeringen gaat verhogen. "Brainport" volmachtbedrijf als gevolmachtigde agent van Nationale-Nederlanden moet haar beleid volgen en voert de premieverhoging ook door. De premieverhoging is een algemene portefeuille maatregel en geen maatregel op klant- of polisniveau. Daarnaast voert "Brainport" specifieke aanpassingen door op V.v.E. pakketverzekeringen.
Verzekering Premieverhoging Bijzonderheden
Bedrijfsaansprakelijkheid Het minimum verzekerde bedrag moet worden gesteld op € 2.500.000, tegen de premietoeslag die hoort bij dit bedrag.
Er worden steeds hogere schadevergoedingen betaald. Als het bedrag te laag is, dan moet de klant een deel zelf betalen. De bedrijfscontinuïteit kan hierdoor in gevaar komen. Of het bedrijfsvermogen wordt ernstig aangetast.

Gebouwen/huurdersbelang

10% algemeen
Algemeen
De bedragen van schadevergoeding stijgen door meer schaden als gevolg van grote bedrijfsbranden en extreme weersomstandigheden, vooral storm, hagel en extreme regenbuien.
Gebouwen/huurdersbelang van autobedrijven 25%

Gebouwen/woningverbeteringen van V.v.E.'s *

10% met een minimum premievoet van 0,60 ‰ bij de dekking extra uitgebreid met glas
Specifiek
Er wordt voor V.v.E.'s een algemeen eigen risico ingevoerd van € 250,00 per gebeurtenis; een hoger en/of (specifiek) eigen risico blijft van toepassing. De keuzemogelijkheid om van NaturaHerstel gebruik te maken vervalt.

Indien Begeleidingskosten verzekerd zijn, dan vervalt deze dekking.

De verplichting om bij ruitbreuk Service Glasherstel in te schakelen vervalt.
Inventaris, goederen en bedrijfsschade 10% De bedragen van schadevergoeding stijgen door meer schaden als gevolg van grote bedrijfsbranden en extreme weersomstandigheden, vooral storm, hagel en extreme regenbuien.
Zakelijke motorrijtuigen 12% voor WA
8% voor beperkt casco
8% voor casco
De schadevergoedingen stijgen door letsel- en materiële schaden. En door de wet die vergoeding van affectieschade regelt. De premieverhogingen zijn bruto, vóór aftrek van het bij verlenging geldende bonuspercentage.

*) V.v.E. mantels krijgen een verleningsvoorstel Op Maat.

Aanpassingen 2019 Nationale-Nederlanden

8 oktober 2018


Nationale-Nederlanden heeft haar gevolmachtigde agenten bericht, dat zij met ingang van 1 januari 2019 de premies van haar zakelijke bedrijvenpakketverzekering en losse verzekeringen gaat verhogen. "Brainport" volmachtbedrijf als gevolmachtigde agent van Nationale-Nederlanden moet haar beleid volgen en voert de premieverhoging ook door. De premieverhoging is dus een algemene portfeuille maatregel.
Verzekering Premieverhoging Bijzonderheden
Bedrijfsaansprakelijkheid 10% voor agrarische bedrijven (behalve hoverniers), bouw (behalve aannemers en dakdekkers), groothandel, industrie, onderwijsinstellingen, sport- en ontspanningsverenigingen (behalve denksport, drumband en de hobbyclub), vrije (medische) beroepen, zakelijke dienstverlening, overige dienstverlening en transport,

20% voor annemers, dakdekkers, detailhandel food, detailhandel non-food (behalve woningsinrichting), horeca, medische instellingen en overheid. In 2018 is voor dakdekkers en loodgieter die ook dakdekken de preventieclausule "Brandgevaarlijke werkzaamheden" op de verzekering van toepassing verklaard.
Gebouwen / huurdersbelang 10% algemeen
Motorrijtuigen (personen, bestel- en vrachtwagens) 15% voor WA
8% voor beperkt casco
8% voor casco
De premieverhogingen zijn bruto, vóór aftrek van het geldende bonuspercentage.
Werkmaterieel 15% algemeen De verhoging is een minimale premieverhoging. Daarnaast moet op polisniveau worden beoordeeld of de verzekering in lijn loopt met de actuele acceptatieregels, waardoor aanvullende aanpassingen en/of wijzigingen noodzakelijk zijn.

Aanpassingen 2018 Nationale-Nederlanden

21 december 2017


Premieverhoging zakelijke motorrijtuigen 2018

Nationale-Nederlanden heeft haar gevolmachtigde agenten bericht, dan zij met ingang van 1 januari 2018 een algemene premieverhoging moet doorvoeren in de productgroep Motorrijtuigen Zakelijk, branche Wettelijke Aansprakelijkheid. 'Brainport' Volmachtbedrijf gaat de premieverhoging op uw motorrijtuigenverzekering
doorvoeren. De verhoging betreft géén individuele maatregel.

Reden premieverhoging

De afgelopen jaren is er fors meer betaald aan schades. Dit komt vooral door de stijgende vergoedingen van letselschades.

Premieverhoging

Personen-, bestel- en vrachtwagens
Dekking WA
+ 10%

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.