Doelgroepomschrijving gangbare particuliere verzekeringen

Benaming verzekeringsproductDoelgroepomschrijving
Aanhanger De verzekering is geschikt als schade aan de aanhanger verzekerd moet worden. Schade die door een aan een motorrijtuig gekoppelde aanhanger aan een derde wordt toegebracht, is verzekerd via de WA dekking van het trekkende motorrijtuig. Voor toercaravans of vouwwagens gelden specifieke verzekeringen (zie hieronder).
Aansprakelijkheid De verzekering is geschikt als de wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan een derde verzekerd moet worden. De verzekering is niet bedoeld voor uitwonende kinderen die studeren in de Verenigde Staten van Amerika of Canada.
Bestelauto De verzekering is geschikt als schade aan de bestelauto die voor particulier gebruik wordt ingezet, verzekerd moet worden. De ouderdom van de auto bepaalt tot wanneer een all risks verzekering mogelijk is. Voor schade die met de bestelauto aan een derde wordt toegebracht, geldt de wettelijk verplicht WA verzekering. Een inzittendenverzekering is gangbaar.
Boot De verzekering is geschikt als schade aan de boot verzekerd moet worden. De verzekering verleent ook dekking voor schade die de boot aan een derde toe brengt. Het is mogelijk om de inboedel op de boot aan de verzekering toe te voegen. Dat geldt ook voor de boottrailer. Voorwaarde voor deze verzekering is wel dat de boot in ligplaats heeft in Nederland.
Bromfiets De verzekering is geschikt als schade aan de bromfiets (bijvoorbeeld na diefstal) verzekerd moet worden. Voor schade die met de bromfiets aan een derde wordt toegebracht, geldt de wettelijk verplichte WA verzekering. Een opzittendenverzekering is gangbaar.
Doorlopende reis De verzekering is geschikt voor (bagage)schade die zich voordoet tijdens een reis met tenminste 1 overnachting, in binnen of buitenland. Voor vragen of hulpverlening is een alarmcentrale dag en nacht bereikbaar. De verzekering kan bijvoorbeeld uitgebreid worden met medisch kosten, wintersport of annulering. De reisduur is gemaximeerd op 180 dagen.
Fiets De verzekering is geschikt als schade aan de fiets (bijvoorbeeld na diefstal) verzekerd moet worden. De verzekering kan afgesloten voor een duur van 3 of 5 jaar, waarbij de premie voor die periode ineens in rekening wordt gebracht.
Inboedel De verzekering is geschikt voor schade aan de inboedel die voor valt op het woonadres binnen Nederland. De dekking voor inboedel buiten het woonhuis is beperkt of zelfs uitgesloten. De dekking voor bijzondere inboedel als bijvoorbeeld schilderijen, sieraden & horloges en verzamelingen is gemaximeerd. Een moderne inboedelverzekering verleent all risks dekking.
Kampeerauto De verzekering is geschikt als schade aan de kampeerauto verzekerd moet worden. De ouderdom van de kampeerauto bepaalt tot wanneer een all risks verzekering mogelijk is. Voor schade die met de kampeerauto aan een derde wordt toegebracht, geldt de wettelijk verplichte WA verzekering. Een inzittendenverzekering is gangbaar.
Motor De verzekering is geschikt als schade aan de motor verzekerd moet worden. De ouderdom van de motor bepaalt tot wanneer een all risks verzekering mogelijk is. Voor schade die met de motor aan een derde wordt toegebracht, geldt de wettelijk verplichte WA verzekering. Een opzittendenverzekering is gangbaar.
Oldtimer De verzekering is geschikt als schade aan de oldtimer verzekerd moet worden. De oldtimer moet dan wel door een deskundige zijn getaxeerd. Voor schade die met de oldtimer aan een derde wordt toegebracht, geldt de wettelijke verplichte WA verzekering. Een oldtimer mag niet als "hoofdauto" in gebruik zijn. Het aantal kilomters per jaar is beperkt tot 7.500. Een inzittendenverzekering is aan te raden.
Ongevallen De verzekering is het meest geschikt voor gezinnen met schoolgaande kinderen, die een vast bedrag uitgekeerd willen hebben als na een ongeval blijvende invaliditeit wordt vastgesteld. Een uitkering bij overlijden na een ongeval is onderdeel van de verzekering. De eindleeftijd van dit type verzekering is 70 jaar.
Personenauto De verzekering is geschikt als schade aan de personenauto verzekerd moet worden. De ouderdom van de auto bepaalt tot wanneer een all risks verzekering mogelijk is. Voor schade die met de auto aan derde wordt toegebracht, geldt de wettelijk verplichte WA verzekering. Een inzittendenverzekering is gangbaar.
Rechtsbijstand De verzekering is geschikt als juridische hulp bij een conflict is gewenst. De rechtshulp wordt verleend door een jurist of advocaat van de rechtsbijstandverzekeraar. In sommige gevallen bestaat volgens de verzekeringsovereenkomst het recht om zelf een advocaat in te schakelen. Maar raadpleeg te allen tijde van te voren de verzekeraar.
Recreatiewoning De verzekering is geschikt voor schade aan uw recreatiewoning, mits gelegen in Nederland en voor eigen gebruik. Er kunnen dekkingsbeperkingen of -uitsluitingen gelden omdat uw recreatiewoning niet altijd is bewoond. In bepaalde gevallen kan ook een recreatiewoning die wordt verhuurd, verzekerd worden. De inboedel wordt apart verzekerd.
Toercaravan of vouwwagen De verzekering is geschikt als schade aan de toercaravan of vouwwagen verzekerd moet worden. Een WA dekking maakt deel uit van de verzekering, omdat een schade met de toercaravan of vouwwagen niet altijd onder de aansprakelijkheidsverzekering valt.
Woonhuis De verzekering is geschikt voor schade aan uw woonhuis, mits gelegen in Nederland. Een moderne woonhuisverzekering verleent all risks dekking. Ruitbreuk behoort meestal tot de standaard dekking.
De opsomming van gangbare particuliere verzekeringen is niet volledig, maar limitatief. Laat u door uw bemiddelaar in verzekeringen adviseren welke verzekeringsvormen passen bij uw wensen en behoeften.
Privacybeleid