Wat is een gevolmachtigde agent?

De gevolmachtigde agent is een professionele dienstverlener, die de bevoegdheid heeft om uit naam van een verzekeraar verzekeringen te sluiten en schaden te regelen. Op deze terreinen verricht de gevolmachtigde agent vrijwel alle werkzaamheden en handelingen die een verzekeraar ook uitvoert. Acceptatie van verzekeringen, administratie, wijziging en mutatie, verlenging, schadebehandeling, incasso van premie en uitbetaling van schaden. Maar de gevolmachtigde agent draagt niet de financiële risico's, want deze blijven liggen bij de verzekeraar als volmachtgever. Dat is wettelijk zo geregeld.

Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren heeft het volmachtkantoor meer en andere bevoegdheden dan een niet volmachtkantoor. De bevoegdheden van de gevolmachtigde agent zijn in de volmachtovereenkomst nauwkeurig vastgelegd.

Volmachtkantoren worden voortdurend gecontroleerd op een correcte uitvoering van de uitbestede werkzaamheden.

Het gemiddelde volmachtkantoor heeft meer dan twee volmachten. De gevolmachtigde agent is verplicht om op diverse uitingen als bijvoorbeeld verzekeringspolissen en website kenbaar te maken wie zijn volmachtgevende verzekeraars zijn. Dat kunt u bijvoorbeeld bij de volmachtgever controleren, maar bijvoorbeeld ook bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

"Brainport" volmachtbedrijf B.V. is zo'n gevolmachtigde agent, voor particuliere én zakelijke schadeverzekeringen in de meest voorkomende productengroepen: ongevallen, motorrijtuigen, reis, transport, recreatie, brand, aansprakelijkheid en rechtsbijstand.
Privacybeleid