Toetsing klanttevredenheid

U bent klant van de Jongh verzekeringen. Zij adviseert en bemiddelt bij de keuze van uw verzekeringen. Die worden als het om standaard risico’s gaat geadministreerd door zusterbedrijf “Brainport” volmachtbedrijf. Wij zijn benieuwd naar uw mening over onze dienstverlening, vooral na schaderegeling.

Om deze te toetsen hebben wij een aantal vragen geformuleerd. Wij stellen uw deelname aan het klanttevredenheidsonderzoek op prijs, omdat dankzij uw hulp en inbreng onze dienstverlening kan worden verbeterd.

A. de Jongh verzekeringen

 1. Hoe beoordeelt u de dienstverlening van de Jongh in het algemeen? U kunt een cijfer geven tussen 1 en 10.
  12345678910
 2. Heeft u in de afgelopen 6 maanden contact gehad met de Jongh (telefonisch, per e-mail of per post),
  en hoe beoordeelt u dat?
 3. Wat is uw mening over het contact?

B. "Brainport" volmachtbedrijf

 1. Wij hebben onlangs een schade voor u geregeld. Hoe vindt u dat wij dat gedaan hebben? U kunt een cijfer geven tussen 1 en 10.
  12345678910
 2. Heeft u gekozen voor schaderegeling in geld of voor NaturaHerstel?
 3. Wat vond u van de informatievoorziening rondom de schaderegeling?
 4. Wat is uw mening over het door ons ingeschakelde herstelbedrijf, die uw schade heeft hersteld?
 5. Wat vond u van de snelheid waarmee de schade geregeld is?
 6. Wat is uw eindoordeel over de schaderegeling? U kunt een cijfer geven tussen 1 en 10.
  12345678910

C. Afronding

 1. Heeft u voor ons nog tips of suggesties?
 2. Op een schaal van 1-10, hoe waarschijnlijk is het dat u ons aanbeveelt bij familie, vrienden of collega’s?
  12345678910

D. Persoonlijke gegevens (optioneel)

Naam:
Achternaam:
Privacybeleid