Fraudebeleid

Verzekeraars en haar gevolmachtigde agenten hebben een beleid om misbruik en/of fraude met verzekeringsovereenkomsten te voorkomen en tegen te gaan. Ook "Brainport" volmachtbedrijf bv voert dat beleid uit. Onder misbruik en/of fraude wordt door "Brainport" verstaan:
  • het doelbewust (opzettelijk) onjuist en onvolledig verstrekken van (persoons)gegevens, het beantwoorden van vragen en/of informatie die vóór het aangaan van de verzekeringsovereenkomst relevant zijn;
  • het doelbewust (opzettelijk) onjuist en onvolledig verstrekken van (persoons)gegevens, het beantwoorden van vragen en/of informatie gedurende de looptijd van de verzekering als daar expliciet om is gevraagd;
  • het doelbewust (opzettelijk) onjuist indienen van een schadeclaim om er zelf of een ander financieel beter van te (laten) worden, waardoor "Brainport" financieel nadeel wordt toegebracht.

"Brainport" maakt gebruikt van kennissystemen, fraude-indicatoren en andere hulpmiddelen vóór het moment dat verzekeringsovereenkomsten worden aangegaan, bij wijziging en/of mutaties ervan en bij schaderegeling.

Bij het vermoeden van misbruik en/of fraude met verzekeringsovereenkomsten is "Brainport" verplicht de fraudecoördinator van haar volmachtgevende verzekeraar in te schakelen. De volmachtgever bepaalt vervolgens zelfstandig de te nemen vervolgacties. Zij informeert degene die aantoonbaar misbruik heeft gemaakt of heeft gefraudeerd over de maatregelen en sancties die het gevolg zijn. Daaronder wordt onder andere ook verstaan het doen van politieaangifte, het opzeggen van verzekeringen en het centraal registreren in kennissystemen van dat misbruik of die fraude.
Privacybeleid