Privacybeleid

De (persoons)gegevens die 'Brainport' volmachtbedrijf bv ontvangt, worden enkel gebruikt voor het correct en juist verwerken van verzekeringsovereenkomsten, om schaden te kunnen regelen, om fraude met verzekeringsovereenkomsten te voorkomen en om te voldoen aan wet- en regelgeving die betrekking heeft op persoonsgegevens en/of gegevensbescherming.

Als verplichting uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt 'Brainport' voor een adequaat beveiligde omgeving waarin uw (persoons)gegevens worden verwerkt. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te waarborgen dat de verwerking in overeenstemming met de verordening worden uitgevoerd. De maatregelen worden indien dat noodzakelijk is geƫvalueerd en geactualiseerd. Een medewerker van 'Brainport' is verantwoordelijk voor gegevensbescherming en ziet toe op het verwerkingsregister.

Gesprekken met verzekerden worden door 'Brainport' niet opgenomen of anderszins vastgelegd.

De (persoons)gegevens die 'Brainport' ontvangt worden niet voor marketingdoeleinden gebruikt.

De website van 'Brainport' maakt geen gebruik van cookies die uw gebruikervoorkeuren herkend, uw IP- adres vasthoudt of anderszins persoonlijke informatie registreert.

De uitgebreide versie van ons Privacybeleid kunt u hier downloaden.
Privacybeleid