Roltransparantie

Begin 2012 is "Brainport" volmachtbedrijf opgericht om een duidelijke splitsing aan te brengen tussen bemiddelings- én volmachtactiviteiten bij de Jongh verzekeringen. Zo worden de verschillende rollen voor u als consument, ondernemer of bedrijf transparant gemaakt. Tevens kunt u in de keten van verschillende verzekeringswerkzaamheden beter de meerwaarde van het verschil in activiteiten vaststellen.

Als gevolmachtigde agent vervult "Brainport" de rol aan de kant van de verzekeraar. In het kader van door de verzekeraar uitbesteedde werkzaamheden, is zij bevoegd om verzekeringen aan te gaan en schaden te betalen.

Haar rol van gevolmachtigde agent kan echter niet gelijk gesteld worden met die van de bemiddelaar. De contacten tussen de klant en verzekeraar vinden altijd plaats door tussenkomst van de bemiddelaar. de Jongh verzekeringen neemt de rol aan de kant van u als klant in.
Privacybeleid