Schade

Hieronder vindt u informatie terug over de schaderegeling bij "Brainport" volmachtbedrijf.

Wat verwachten wij van u?

Nadat u een schadeclaim onder uw verzekering heeft ingediend, begeleiden wij u zo goed mogelijk. Om dat te kunnen doen, verwachten wij het volgende van u:
  • Laat de schade niet groter worden;
  • Verleen medewerking en alle informatie om de schade goed te kunnen beoordelen en regelen;
  • Vraag offertes op voor herstel en/of lever aanschafnota's aan;
  • Geef geen verkeerde voorstelling van zaken, om bijvoorbeeld een hogere uitkering te kunnen krijgen, want dan moeten wij passende acties en maatregelen nemen (zie ook www.brainportvolmachtbedrijf.nl/fraude)

Wat mag u van ons verwachten?

Nadat u een schadeclaim onder uw verzekering heeft ingediend, beoordelen wij allereerst of er sprake is van dekking onder de verzekering.
  • Wij beoordelen en regelen de schade snel en deskundig;
  • Wij houden ons aan de afspraken die wij met u in de verzekeringsovereenkomst hebben vastgelegd (= de verzekeringspolis en de polisvoorwaarden);
  • Bij schade boven € 750,00 schakelen wij altijd een schade-expert in van een extern expertisebureau;
  • Wij informeren u over de stappen in het traject van schadebehandeling, ook tussentijds.
  • Als het schadedossier compleet is en uw schadeclaim is verzekerd, dan ontvangt u de schade-uitkering binnen 5werkdagen.

Wat doet een schade-expert?

Een schade-expert beoordeelt nooit of er sprake is van dekking onder de verzekering. Ook is hij nimmer degene die de schade betaalt. De schade-expert bepaalt wel de oorzaak van de schade. En hij stelt de grootte van de schade vast. Afhankelijk van aanvullende instructies kan de schade-expert meer doen.
U heeft te allen tijde het recht om ook zelf een schade-expert in te schakelen. De redelijke kosten van uw schade-expert worden door "Brainport" betaald, behalve kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben, bijvoorbeeld belangenbehartiging.
Privacybeleid