Voordelen geselecteerde bemiddeling

De gevolmachtigde agent heeft in de Nederlandse verzekeringswereld met zijn volmachten een belangrijke meerwaarde. Zo gebruikt de Jongh verzekeringen (en andere bemiddelaars) het volmachtbedrijf "Brainport" als onderdeel van haar advies- en bemiddelingsactiviteiten om deze op een kwalitatief hoog niveau te kunnen uitvoeren.
 • door voor particuliere klanten in pakketvorm eigen schadeverzekeringsproducten te ontwikkelen en aan te bieden.
 • door een eigen premiestelling te hanteren met een eigen kortingsregeling.
 • door voor zakelijke klanten een betere en adequate risico-inventarisering uit te voeren, waardoor zij een lagere premie kunnen krijgen dan bij een gemiddelde risico-inventarisering bij een verzekeraar.
 • door u de mogelijkheid te bieden om onmiddellijk uw verzekering aan te passen of te beëindigen.
 • door u volledige openheid te geven over onze verdiensten in de vorm van provisietransparantie.
In de combinatie van bemiddelaar en gevolmachtigde agent bieden de Jongh verzekeringen (en andere bemiddelaars) en "Brainport" u als klant:
 • meer openheid.
 • meer flexibiliteit.
 • meer gemak.
 • minder rompslomp.
 • meer snelheid bij offertes, polissen en schaderegeling.
 • onmiddellijk en zonder ruggespraak met de verzekeraar antwoord op uw vragen.
 • de mogelijkheid van het herstel van schade door samenwerking met vakprofessionals.
Vraag en aanbod op verzekeringsgebied van standaardrisico's worden door middel van de meest korte lijnen door relatiebeheerders voor u bij elkaar gebracht.
Privacybeleid