Over ons

Wij zijn een volmachtkantoor dat zelfstandig namens volmachtgevende verzekeringsmaatschappijen voor hun rekening en risico verzekeringen afsluit voor particulieren en bedrijven & instellingen. En schaden op die verzekeringen regelt. Dat doen wij alleen voor klanten van de Jongh verzekeringen. Meer informatie over “Uw financieel dienstverlener is gevolmachtigd agent” leest u in de volmachtbrochure.

Reactietermijnen

Wij hanteren de volgende 1e reactietermijnen:

  1. Binnen maximaal 3 werkdagen worden uw vragen over bestaande en nieuwe verzekeringen beantwoord.
  2. Binnen maximaal 3 werkdagen krijgt u de bevestiging of een nieuwe verzekeringsaanvraag wordt geaccepteerd.
  3. Binnen maximaal 5 werkdagen wijzigen we na uw opdracht uw lopende verzekering of passen deze aan (waaronder ook uw verzoek tot beëindiging).
  4. Binnen maximaal 5 werkdagen ontvangt u na wijziging of aanpassing uw nieuwe polisaanhangsel (waaronder ook een nieuw verzekeringsbewijs als dat van toepassing is).
  5. Binnen maximaal 5 werkdagen beoordelen we uw schadeclaim, waarvan de ontvangstbevestiging van uw claim deel uitmaakt en welke informatie we nodig hebben voor het schadedossier.
  6. Binnen maximaal 5 werkdagen nadat alle informatie beschikbaar is om uw schadeclaim definitief te beoordelen, wordt uw mogelijke schade-uitkering uitbetaald.
  7. Binnen maximaal 5 werkdagen nemen wij uw klacht in behandeling. U ontvangt hiervan een bevestiging van ons.

Kunnen we de beloofde 1e reactietermijn niet nakomen, dan ontvangt u van ons een bericht wanneer we alsnog zullen reageren.

Klachtenprocedure

Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat wij kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Aansluitnummer: 300.016513
Postbus 93560 
2509 AN Den Haag
(070) 333 89 99

 

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.