Verzekeringskaarten

Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met de overheid en consumentenorganisaties verzekeringskaarten ontwikkeld voor schadeverzekeringen.

De verzekeringskaarten geven u in één oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie van de verzekering. Het gaat daarbij niet alleen om wat er wél vergoed wordt, maar ook om de belangrijkste uitsluitingen.

Verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars zijn verplicht om de verzekeringskaarten op haar website te publiceren. Ook voor gevolmachtigde agenten geldt deze publicatieplicht voor schadeverzekeringen.

De vragen en de volgorde van de vragen zijn per verzekeringskaart verplicht. De verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet verzekerd is.

Bekijk hieronder de verzekeringskaart die "Brainport" hanteert voor:
In voorkomende gevallen hanteert "Brainport" de verzekeringskaart van het Centraal Volmachtbedrijf. Die kan dan geraadpleegd worden via www.centraalvolmachtbedrijf.nl/verzekeringskaarten.
Privacybeleid